9.7.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

9.OKT
2015

Naživo | Duchovná obnova farnosti

Naživo | Duchovná obnova farnosti

Všetkých pozývame na stretnutia duchovnej obnovy našej farnosti s názvom (NA)ŽiVO.

Jednotlivé témy stretnutí vychádzajú z Apoštolského vyznania viery (Verím v Boha) a dotýkajú sa základov toho, čo ako kresťania veríme. Nechceme však zostať pri teórii, chceme, aby Božia láska medzi nami bola praktická a konkrétna. Príďte sa teda spolu s nami zjednotiť v modlitbe a byť jednoducho s Ním a v Jeho blízkosti. Žime Evanjelium - v láske, s radosťou a (NA)ŽiVO.

(Bližšie info na plagáte)

Naživo | Duchovná obnova farnostiZdieľať
Diskusia
A+
A-