9.7.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

26.DEC
2015

Dobrá novina 2015

Dobrá novina 2015

Koledníci Dobrej noviny spolu vyzbierali 875,-€. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí podporili túto zbierku a aj tím ktorí sa zapojili do Dobrej noviny! 

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Predovšetkým zo zbierky bude podporený Turkansky vodný projekt (zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľstvo). 

Tu nájdete fotografie z Dobrej noviny 2015.

 
Viac sa dočítate z materiálov Dobrej noviny ktoré sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na stránke www.dobranovina.sk Zdieľať
Diskusia
A+
A-