18.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

19.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 7.5. do 13.5.
Po
7.
18:00 + Margita Červeňová a rodičia
Ut
8.
18:00 + Štefan, Mária Ležovičoví a st. rodičia z o.s.
St
9.
07:30 Za farníkov
Št
10.
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť, prikázaný sviatok 18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za životné jubieleum a prosba o pomoc
Pi
11.
18:00 + Karol, Mária Majcheroví a rodičia z o.s.
So
12.
07:30 Za farníkov
Ne
13.
7. veľkonočná nedeľa 07:30 + Ján a Anna Šípkovskí
10:00 + Jozef, Matilda Kokneroví a zať Jozef
Farské oznamy:
Bohuznámi obetovali 200,- €. Pán Boh odmeň!

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. Formulár sv. omše s týmto úmyslom bude v pondelok.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. 

V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.

Celý mesiac sa spoločne modlíme Loretánske litánie k úcte Panne Márii.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.


A+
A-