25.5.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

48.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 26.11. do 2.12.
Po
26.
17:00 + Štefan, Mária Jalšovskí a rodičia z o.s.
Ut
27.
17:00 + Ján, Mária Šérikoví, syn Ján, Vladimír a Jozef
St
28.
07:30 + rodičia a st. rodičia Sklenároví
Št
29.
17:00 + Františka, Július Urbanoví, syn Július a rodičia z o.s.
Pi
30.
Ondrej, apoštol - sviatok 17:00 + Mária Karmažínová, rodičia z o.s. a ctihodná sestra Miriam
So
1.
07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
2.
1. adventná nedeľa 07:30 + Ľudovít, Ľudmila, Anna a rodičia
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Dnes môžeme získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa pred Sv. Oltárnou nábožne pomodlí zasväcujúcu modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia a splní ostatné všeobecné podmienky môže získať úplné odpustky pre seba alebo dušu zosnulého v očistci.

Bohuznáma obetovala na obnovu oltárneho obrazu 100,- €. Pán Boh odmeň!

Budúcu nedeľu vstupujeme do adventného obdobia. Pri sv. omšiach požehnám adventné vence a sviece. 
A+
A-