16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

14.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 1.4. do 7.4.
Po
1.
18:00 + manžel Dušan, rodičia z o.s., deti a vnuk
Ut
2.
18:00 + Igor Vojtech a rodičia z o.s.
St
3.
07:30 Poďakovanie P. Bohu za dar života a prosba o živú vieru v rodine
Št
4.
18:00 + Július, Františka Urbanoví, syn Július a st. rodičia z o.s.
Pi
5.
18:00 + Milan Patráš a rodičia z o.s.
So
6.
07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
7.
5. pôstna nedeľa 07:30 Za farníkov
10:00 + Ján Ivančík, Štefan, rodičia z o.s. a st. rodičia
Farské oznamy:
Pobožnosť krížovej cesty je dnes o 15:00 a v piatok o 17:30.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedám 30 min. pred večernou sv. omšou. Chorých navštívim v piatok od 09:00. Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v stredu 10.4. od 16:00 do 18:00. Prosím, aby ste mi do budúcej nedele nahlásili chorých k prijatiu sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
A+
A-