2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

15.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 8.4. do 14.4.
Po
8.
18:00 + Jozef Majtán - mesačná
Ut
9.
18:00 + Jozef, Júlia Klenovičoví a sestra Elena
St
10.
18:00 + Alžbeta, Milan Petrákoví, dcéra Marta, vnučka Mária a st. rodičia z o.s.
Št
11.
07:30 Na úmysel ordinára
Pi
12.
07:30 + Michal, Paulína Tóthoví, dcéra Oľga, Helena, zaťovia Michal, Viktor a rodičia z o.s.
So
13.
07:30 Poďakovanie P. Bohu za životné jubileum a prosba o pomoc
Ne
14.
Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa) 07:30 Za farníkov
10:30 + Ján Macho
Farské oznamy:
Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00.

Bohuznáma obetovala pre potreby kostola 100,- €. Pán Boh odmeň!

V stredu bude v našej farnosti spoločná spoveď pred veľkonočnými sviatkami od 16:00 do 18:00. V Seredi budeme spovedať v piatok od 15:30 do 17:30 a v sobotu od 09:00 do 11:30 a od 15:30 do 18:00.

Vzadu na stolíku sa nachádza rozpis poklony na Bielu sobotu. Prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé časy od 08:00 do 20:00.

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Začíname pred sochou sv. Jána Nepomuckého, kde budú požehnané ratolesti a potom pôjdeme v sprievode do kostola.

Tento týždeň upratuje skupina č. 2A+
A-