16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

16.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 15.4. do 21.4.
Po
15.
18:00 + Ladislav Lehocký
Ut
16.
18:00 + Emil, Jolana, František a rodičia z o.s
St
17.
07:30 Poďakovanie P. Bohu za dar kňazstva
Št
18.
Zelený Štvrtok Pánovej večere 18:30 + Helena, Rudolf Šípošoví a rodičia z o.s.
Pi
19.
Veľký Piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00 Obrady Veľkého Piatku
So
20.
Biela Sobota - veľkonočná vigília 20:00 + Emília, Cyril Pšenkoví, syn Viliam a ostatná rodina
Ne
21.
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - slávnosť 07:30 Za farníkov
10:30 + rodičia Míkoví a deti
Farské oznamy:
Spovedám v pondelok a utorok 30 min. pred sv. omšou. Chorých navštívim v stredu od 09:00.

Úplné odpustky môžeme v tieto sväté dni získať:
- pri verejnej adorácii Najsv. Sviatosti na Zelený štvrtok spevom Tantum ergo
- za nábožnú účasť na poklone kríža pri slávení na Veľký piatok
- za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie
Potrebné je splniť zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

Na  Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pobožnosť krížovej cesty bude o 09:00 a obrady slávenia utrpenia a smrti Pána sa začnú o 15:00. 

Na Bielu sobotu bude vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej o 08:00 a potrvá do 20:00. Prosím, aby ste dodržali rozpis poklony. Pri vyložení Eucharistie sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie z liturgie hodín. Pri sv. omši požehnám pokrm, ktorý si môžete priniesť v košíkoch. Na konci sv. omše bude verejná procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Budúcu nedeľu je farská ofera. Namiesto Anjel Pána sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

Prajem Vám pokoj a lásku počas celého slávenia blížiacich sa sviatkov. Nech ochotné sprevádzanie umučeného a zmŕtvychvstalého Krista naplní naše duše, roznieti naše mysle a zapáli naše srdcia v nasledovaní nášho Vykupiteľa. 

A+
A-