2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

23.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 3.6. do 9.6.
Po
3.
Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci - spomienka 18:00 + rodičia Blahoví, deti, nevesta a st. rodičia
Ut
4.
18:00 + Anton a Mária Polákoví
St
5.
Bonifác, biskup a mučeník - spomienka 07:30 + Anna, Štefan Kandeloví a rodičia z o.s.
Št
6.
Norbert, biskup - spomienka 18:00 + Ľudovít, Anna Kamenickí, rodičia z o.s. a súrodenci
Pi
7.
18:00 + Ján Šérik
So
8.
Turíčna vigília 18:00 + Jarmila Dušková - 1. výročie smrti
Ne
9.
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - slávnosť 07:30 + Vladimír Belička
10:00 Poďakovanie P. Bohu za 80 rokov života a prosba o pomoc
Farské oznamy:
Celý mesiac sa pred sv. omšou spoločne modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a tento týždeň aj novénu k Duchu Svätému.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedám 30 min. pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni (záväzný je jeden z nich). Obsahom sú prosby za duchovné povolania. Formulár sv. omše s týmto úmyslom bude v našej farnosti v stredu.

Vzadu na stolíku sa nachádza rozpis na celodennú poklonu, ktorá bude v našej farnosti 15. júna (od 08:00 do 18:00). Prosím, aby ste sa zapísali.

Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
A+
A-