9.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

32.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 5.8. do 11.8.
Po
5.
Ut
6.
Premenenie Pána - sviatok
St
7.
Št
8.
Dominik, kňaz - spomienka
Pi
9.
Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy - sviatok
So
10.
Vavrinec, diakon a mučeník - sviatok
Ne
11.
19. nedeľa v cezročnom období 07:30 + František, Mária a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
V tomto týždni som na dovolenke, v prípade zaopatrenia chorých alebo pohrebných obradov, kontaktujte farský úrad v Šúrovciach (0905 328 325).

Tento týždeň upratuje skupina č. 3

Bohuznámy pre potreby kostola obetoval 300,- €. Pán Boh odmeň!

A+
A-