22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

39.
2022

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 26.9. do 2.10.
Po
26.
18:00 + Ján Šérik
Ut
27.
Vincent de Paul, kňaz - spomienka 18:00 + Jana
St
28.
07:30 + Ľudmila a Ľudovít
Št
29.
Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - sviatok 18:00 + Jozef Raninec - mesačná
Pi
30.
Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka 18:00 + manžel Dušan, vnuk, pravnuk a rodičia z o.s.
So
1.
Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi - spomienka
Ne
2.
27. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Alojz, Mária Vrankoví, deti a vnuci
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
V sobotu vstupujeme do mesiaca október, ktorý je zasvätený Panne Márii a osobitne modlitbe posvätného ruženca. Celý mesiac sa budeme spoločne modliť túto modlitbu 30 min. pred sv. omšou. Úplné odpustky môže získať veriaci, ktorý:
1. sa nábožne modlí ruženec v kostole alebo v rodine, keď sa zhromaždí viacero veriacich
2. sa nábožne modlí ruženec spolu so Sv. Otcom prostredníctvom Tv alebo rozhlasu
Na splnenie podmienky získania odpustkov je potrebné pomodliť sa 5 desiatkov (súvisle), treba pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vyslovovať jednotlivé tajomstvá v každom Zdravas Mária.


A+
A-