22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

03.
2023

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 16.1. do 22.1.
Po
16.
17:00 + Ján Pišely a rodičia z o.s.
Ut
17.
Anton, opát - spomienka 17:00 + Vladimír Šúry - mesačná
St
18.
07:30 Poďakovanie P. Bohu a prosba o pomoc pre Teodora, Annu a Michala
Št
19.
17:00 Na úmysel
Pi
20.
17:00 Poďakovanie P. Bohu za životné jubileum a prosba o pomoc
So
21.
Agnesa, panna a mučenica - spomienka 07:30 Poďakovanie P. Bohu a prosba o pomoc a zdravie pre Kamila, Tibora a rodiny
Ne
22.
Nedeľa Božieho Slova 07:30 + Zlatica a Štefan Bugrioví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky môže získať veriaci, ktorý sa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

V piatok o 16:00 je mariánska pobožnosť - Večeradlo.

Budúcu nedeľu je zbierka na kat. školstvo Trnavskej arcidiecézy. Minulý rok sa vyzbieralo spolu 37.221,39 €. Vďaka zbierke sa mohlo pomôcť nasledovným školám: 
  1. Cirkevné gymnázium Angely Merici v Trnave – rekonštrukcia havarijného stavu chemického laboratória. 
  2. Cirkevná spojená škola v Piešťanoch – výmena časti strešnej krytiny. 
  3. Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom – rekonštrukčné práce a stavebné úpravy pri vytvorení triedy. 
  4. Cirkevná materská škola sv. Alžbety v Trnave – rekonštrukcia havarijného stavu sociálnych zariadení. 
  5. Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi – vytvorenie vyučovacích priestorov v areáli školy.
  6. Cirkevná základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave – oprava havarijného stavu školskej jedálne a kuchyne.
Na území našej arcidiecézy máme 18 škôl zriadených arcidiecézou, ktorých súčasťou je 19 školských zariadení. Okrem toho tu pôsobí 5 škôl zriadených rehoľami, ktorých súčasťou je 6 školských zariadení. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. Vďaka Vaším milodarom budeme môcť aj naďalej finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. 

Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.  

A+
A-