19.3. Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Sv. omše pre deti

 
A+
A-