24.6. Narodenie sv. Ján Krstiteľa - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Sv. omše pre deti

 
A+
A-