4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Pomazanie chorých

 

A+
A-