4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

Detský spevokol

 
V roku 2008 vznikol v našej farnosti detský spevokol. Je obohatením a povzbudením, keď spestrujú nedeľné sv. omše spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Takto sa môžu aktívnejšie zapojiť do sv. omše.

V súčasnosti hľadáme zodpovednú osobu, ktorá by viedla detský spevokol a motivovala deti k spevu.
A+
A-