14.12. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

50.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 10.12. do 16.12.
Po
10.
06:00 + vdp. Vladimír Študent a Ladislav Čeri
Ut
11.
06:00 + Libor, Viktória Mihalovičoví a deti
St
12.
14:15 + Ladislav Buček - pohrebná
Št
13.
Lucia, panna a mučenica - spomienka 17:00 + Jozef Novotný - 1. výročie smrti
Pi
14.
Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka 17:00 + Jozef, Anna Švehloví a rodičia z o.s.
So
15.
07:30 + Jozef, Lýdia Očkovskí, Bernard, Ružena Letovanoví, rodičia a súrodenci
Ne
16.
3. adventná nedeľa 07:30 + Paulína, František Filoví, rodičia z o.s. a deti
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Zbierka na charitu bola 480,- €. Členovia ružencového spoločenstva obetovali na obnovu oltárneho obrazu 400,- € a bohuznáma obetovala 100,- €. Pán Boh odmeň!

Tento týždeň máme v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Formulár sv. omše za upevnenie rodín bude v našej farnosti v sobotu.

Gymnázium Angely Merici v Trnave oznamuje všetkým piatakom a deviatakom a tiež ich rodičom, že dňa 14. 12. 2018 od 08:00 do 12:00 môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi a študentmi. Okrem vysokej kvality štúdia je pre toto gymnázium veľmi dôležitá aj orientácia na tradičné kresťanské hodnoty a rozvoj talentov všetkých študentov.

Vo štvrtok o 16:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo.

Tento týždeň upratuje skupina č. 4

Prosím, aby ste do budúcej nedele v sakristii nahlásili chorých k vianočnej spovedi. 

A+
A-