25.6. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

25.
2022

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 20.6. do 26.6.
Po
20.
18:00 + rodina Chráščelová
Ut
21.
Alojz Gonzága, rehoľník - spomienka 18:00 + Štefan
St
22.
07:30 + Ľudmila a Ľudovít Fraňoví
Št
23.
Najsv. Srdce Ježišovo - slávnosť 18:00 + Ján a Helena Valovičoví
Pi
24.
Narodenie sv. Ján Krstiteľa - slávnosť 18:00 + Janka Poláčiková - 1. výročie smrti
So
25.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie - spomienka 07:30 Za farníkov
Ne
26.
13. nedeľa v cezročnom období 09:00 + Mária, Dionýz Nagyoví, rodičia z o.s. a deti
Farské oznamy:
Celý mesiac sa pred sv. omšou spoločne modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Vo štvrtok, v deň slávnosti bude osobitná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby "Najmilší Ježišu", môže získať úplné odpustky.

V piatok si pripomíname patróna našej Trnavskej arcidiecézy - sv. Jána Krstiteľa. 

V sobotu o 10:00 bude v kostole stretnutie birmovancov.

Tento týždeň upratuje skupina č. 7

Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.


A+
A-