9.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

50.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 9.12. do 15.12.
Po
9.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť 18:00 + František, Margita Mikulášoví, rodičia z o.s. a dcéra Mária
Ut
10.
06:00 Za farníkov
St
11.
06:00 + rodina Plechavá
Št
12.
17:00 + Ľudovít, Ľudmila a Anna
Pi
13.
Lucia, panna a mučenica - spomienka 17:00 + rodičia Radošovskí, syn Michal, rodičia Krupoví a syn Martin
So
14.
Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka 07:30 + Lýdia a Jozef Očkovskí, Ružena a Bernard Letovancoví, Ľudmila a Jozef Šérikoví a rodina Krajícová
Ne
15.
3. adventná nedeľa 07:30 + Mária a Dionýz Nagyoví
10:00 + Pavol Kurbel
Farské oznamy:
Zbierka na charitu bola 500,- €. Pán Boh odmeň!

V pondelok o 17:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo. Srdečne pozývam.

Tento týždeň sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota), záväzný je jeden z nich. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín a duchovná obnova rodín. Formulár sv. omše za upevnenie rodín bude v našom kostole v stredu.

Kto má záujem prijať 25. 12. koledníkov Dobrej noviny , môže sa zapísať na pripravený papier vzadu na stolíku.

Prosím o nahlásenie chorých k vianočnej spovedi.


A+
A-