16.7.
Sv. omša dnes nie je.
oznamy

DNES

farské oznamy

29.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 16.7. do 22.7.
Po
16.
Ut
17.
Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci - spomienka
St
18.
Št
19.
Pi
20.
So
21.
Ne
22.
16. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Jozef, Štefánia Beličkoví, synovia a ost. rodina
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Bohuznámi obetovali na obnovu obrazu sv. Jakuba 200,- €. Pán Boh odmeň!

Tento týždeň mám dovolenku. V prípade zaopatrenia chorého alebo pohrebných obradov kontaktujte farský úrad v Gáni (tel. č.: 0904 932 683).
A+
A-