2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

23.
2020

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 1.6. do 7.6.
Po
1.
Panna Mária, Matka Cirkvi - spomienka 18:00 + Mons. Dominik Tóth a vdp. Róbert Ondrík
Ut
2.
18:00 + Teodor Eliáš
St
3.
Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci - spomienka 07:30 K úcte Ducha Svätého
Št
4.
Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz - sviatok 18:00 + rodičia Hornákoví, syn Jozef, zať a nevesta
Pi
5.
Bonifác, biskup a mučeník - spomienka 18:00 + Anna, Štefan Kandeloví a rodičia z o.s.
So
6.
Norbert, biskup - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
7.
Najsvätejšia Trojica - slávnosť 07:30 Za farníkov (sv. omša len pre seniorov nad 65 rokov)
09:00 Poďakovanie P. Bohu za 30 rokov života a prosba o pomoc
10:30 Za zdravie a Božiu pomoc
Farské oznamy:
Bohuznámi v priebehu týždňa spolu obetovali pre potreby farnosti 300,- €. Pán Boh odmeň!

Dnešným dňom končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Veriaci, ktorý sa dnes zúčastnil na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Vstupujeme do mesiaca jún, ktorý je osobitne zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho. Pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k Božskému Srdcu.

Tento týždeň upratuje skupina č. 1

A+
A-