4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

40.
2023

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 2.10. do 8.10.
Po
2.
Anjeli strážcovia - spomienka 18:00 + Gizela Benkovská
Ut
3.
18:00 + Rudolf, Mária Polákoví, rodičia z o.s. a súrodenci
St
4.
František Assiský - spomienka 07:30 + Patrik Schmitd
Št
5.
Faustína Kowalská, panna - spomienka 18:00 + rodičia Ambroví, syn Ján a manželka Anna
Pi
6.
18:00 + Anton, Mária Behíloví, rodičia z o.s. a deti
So
7.
Panna Mária Ružencová - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
8.
27. nedeľa v cezročnom období 07:30 + rodičia Filoví, Hlinoví, deti, nevesta a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Vstúpili sme do mesiaca október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii. Celý mesiac sa  budeme v kostole spoločne modliť ruženec 30 min. pred sv. omšou. Veriaci, ktorý sa nábožne pomodlí 5 desiatkov ruženca (súvisle) v kostole alebo v rodine a pripojí rozjímanie o tajomstvách, môže za obvyklých podmienok získať úpné odpustky. 

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedám v utorok a vo štvrtok od 17:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

V piatok od 16:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo.

Farnosť Hájske pozýva na tradičnú púť k Ružencovej Panne Márii. Viac informácií nájdete na plagáte.

Členovia SSV si v sakristii môžu vyzdvihnúť podielové knihy. Členské na budúci rok je 10,- €.

Tento týždeň upratuje skupina č. 4

A+
A-