24.5.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

21.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 20.5. do 26.5.
Po
20.
18:00 + Tibor Eliáš
Ut
21.
18:00 + Štefan Andrisák, Rozália a rodičia
St
22.
Rita z Cascie, rehoľníčka - ľub. spomienka 07:30 + Alexander, Helena, synovia a st. rodičia z o.s.
Št
23.
18:00 + Rudolf Krajčír a rodičia z o.s.
Pi
24.
18:00 + Ľudovít Grman
So
25.
07:30 K úcte Ducha Svätého
Ne
26.
6. veľkonočná nedeľa 07:30 + rodičia Filoví, deti a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Zbierka na kňazský seminár bola 500,- €. Pán Boh odmeň!

Celý mesiac máj sa pred sv. omšou spoločne modlíme Loretánske litánie.

Tento týždeň upratuje skupina č. 5

V sobotu o 19:00 bude adorácia (vyloženie Sv. Oltárnej) sprevádzaná modlitbami a spevom mladých z našej farnosti. Srdečne pozývam.


A+
A-