20.4.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

16.
2021

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 19.4. do 25.4.
Po
19.
18:00 + Milan Ševčík
Ut
20.
18:00 Za chorých a trpiacich
St
21.
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Timoteja
Št
22.
18:00 + Štefan, Mária Mikulášikoví a syn
Pi
23.
Vojtech, biskup a mučeník - spomienka 18:00 Za ukončenie pandémie
So
24.
07:30 Za farníkov
Ne
25.
4. veľkonočná nedeľa 07:30 Za nové kňazské a rehoľné povolania
10:00 + vdp. Timotej Pozdech, Andrej Szentgyorgy, Jozef Varga, Michal Klimo, Peter Kučera a Emil Vidovič
Farské oznamy:
Od 19. 4. je možné znovu verejne sláviť sv. omšu za dodržania podmienky 1 osoby na 15 m2. Pre náš kostol to vychádza spolu 16 osôb (okrem kňaza, p. kostolníčky a p. organistu). Prosím, aby ste rešpektovali toto nariadenie a po dosiahnutí max. počtu osôb už nevstupovali do chrámu (sú presne vyhradené miesta na sedenie). V prvom rade má prednosť rodina, ktorá nahlásila úmysel sv. omše (max. 6 ľudí). Ostatných prosím, aby si vybrali len jeden - dva dni v týždni, aby sa mohlo vyhovieť aj ostatným. Buďme k sebe ohľaduplní a trpezliví. Pokiaľ trvajú opatrenia zostáva v platnosti aj dišpenz (oslobodenie) od nedeľnej účasti na sv. omši.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Formulár sv. omše za povolania na kňazský stav bude v našom kostole vo štvrtok. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na verejnej pobožnosti (adorácii) môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


A+
A-