17.10. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

42.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 15.10. do 21.10.
Po
15.
Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi - spomienka 18:00 + rodičia Remenároví a synovia
Ut
16.
18:00 + František, Mária, Ľudovít a Pavol
St
17.
Ignác Antiochijský, biskup a mučeník - spomienka 07:30 + František Križan, rodičia z o.s., st. rodičia a sestra Božena
Št
18.
Lukáš, evanjelista - sviatok 18:00 + František Dobiš
Pi
19.
18:00 + Štefan, Mária Ferencoví, deti a rodičia z o.s.
So
20.
Vendelín - spomienka 07:30 K úcte Ducha Svätého
Ne
21.
Misijná nedeľa 07:30 + rodičia Lehockí a synovia
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Bohuznáma obetovala na obnovu oltárneho obrazu 100,- €. Zbierka na boj proti hladu bola 218,- €. Pán Boh odmeň! 

Celý mesiac október sa spoločne modlíme ruženec 30 min. pred sv. omšou (môžeme získať úplné odpustky). 

Budúca nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. 

V piatok, predvečer spomienky na sv. Venedelína sa o 17:15 zhromaždíme pri obnovenej soche tohto svätca. Po požehnaní pôjdeme v sprievode do nášho chrámu. Ďakujem p. starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za obnovu tejto sochy.

Tento týždeň upratuje skupina č.1

24. 11. sa v Športovo-komunitnom centre v Dolnej Strede uskutoční 3. ročník Katarínskej farskej zábavy. Vstupné je 20,- € na osobu. Čaká Vás kultúrny program, večera, tanečná zábava a tombola. Programom Vás bude sprevádzať hudobná skupina Orions. Lístky si môžete zakúpiť na farskom úrade alebo u p. Ľ. Ščípovej. Výťažok z tohto podujatia sa použije na obnovu oltárneho obrazu sv. Jakuba. Tešíme sa na Vašu účasť. 
A+
A-