19.3. Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

12.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 18.3. do 24.3.
Po
18.
17:00 Poďakovanie P. Bohu za životné jubileum a prosba o pomoc
Ut
19.
Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť 18:00 + Jozef, Štefánia Borovičkoví a Viliam Štefák
St
20.
07:30 + sestra Klára a švagor Zoltán
Št
21.
17:00 + Ľudmila, Margita a Ignác
Pi
22.
17:00 Poďakovanie P. Bohu za dar života a prosba o pomoc
So
23.
07:30 + Stanislav Belička a rodičia z o.s.
Ne
24.
3. pôstna nedeľa 07:30 Za farníkov
10:00 + Ján a Veronika Radimákoví
Farské oznamy:
Zbierka na charitu bola 600,- €. Pán Boh odmeň!

V utorok o 17:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo.

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 15:00 a v piatok o 16:30.


A+
A-