18.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

03.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 14.1. do 20.1.
Po
14.
17:00 + Július Sklenár
Ut
15.
17:00 + rodičia Šuchaňoví a zať Peter
St
16.
07:30 + rodina Plechavá
Št
17.
Anton, opát - spomienka 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Pi
18.
17:00 + Július Kamenár a rodičia z o.s.
So
19.
07:30 + Emil Hlatký, Jozef Jankovič, Matúš a rodičia z o.s
Ne
20.
2. nedeľa v cezročnom období 07:30 Za farníkov
10:00 + Juraj, Helena Tóthoví a rodičia z o.s.
Farské oznamy:
Bohuznámi obetovali pre potreby farnosti 150,- €. Pán Boh odmeň!

V stredu bude vo farskom kostole v Seredi kňazská rekolekcia. Sv. omša začína o 09:30.

Od 18. do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok je hlavnou témou citát z Deuteronómia: "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať." (Dt 16, 18-20)

Tento týždeň upratuje skupina č. 2

Zapisujem úmysly sv. omší na január a február.
A+
A-