17.10. 29. nedeľa v cezročnom období
Sv. omša o 07:30, 10:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

4.APR
2021
Individuálna duchovná starostlivosť

 Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti.“ „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.

 
18.FEB
2021
Pôstna krabička 2021

Už 10-krát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia v rodinách s podporou charitnej práce na africkom kontinente prostredníctvom kampane Pôstna krabička. Táto aktivita prináša do našich farností možnosť konať dobro a podeliť sa o konkrétnu pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Je to príležitosť dávať do skutkov to, čo sa učíme z Božieho slova. Hoci nežijeme ľahkú dobu, verím, že Boh požehná našu štedrosť a otvorenosť voči druhým, aj keď sú od nás vzdialení tisícky kilometrov. 

Obálky s pôstnou krabičkou nájdete v našom kostole na stoličke pri mreži. Kto má záujem, môže si ju prísť vyzdvihnúť a takto sa zapojiť do tejto aktivity. Viac informácií nájdete na www.postnakrabicka.sk

18.FEB
2021
Pastiersky list biskupov Slovenska

Z príležitosti 100. výročia vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

A+
A-