24.1. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

9.DEC
2021
Verejné bohoslužby od 10.12.

Na základe nariadenia vlády SR sa od 10. 12. môžu konať verejné bohoslužby. Podmienkou je úplné zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia Covid 19. Maximálna kapacita je 30 ľudí. V piatok bude sv. omša o 17:00. V sobotu bude sv. omša o 17:00 s platnosťou za nedeľu a v nedeľu budú tri sv. omše, a to v čase o 08:00, 09:00 a 10:00. Na všetky nedeľné sv. omše (vrátane soboty) sa treba vopred nahlásiť na tel. č.: 0911 111 770, aby sme predišli nedorozumeniam a tomu, žeby sa niekto pre dosiahnutú kapacitu musel vrátiť domov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t. j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Ďakujem za pochopenie a Vašu spoluprácu.

4.DEC
2021
Individuálna pastorácia

Každú nedeľu až do uvoľnenia opatrení je možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v našom kostole v čase od 10:00 do 11:00. Prosím tých, ktorí majú záujem, aby mi najskôr zavolali na tel. číslo 0911 111 770, aby sme sa dohodli na konrétnom čase a tak predišli vytváraniu väčšieho zhromaždenia. Taktiež je možnosť individuálnej sv. spovede kedykoľvek po osobnom dohovore na vyššie uvedenom kontakte. Požehnaný advent. Váš duchovný otec M. Ferenc

25.NOV
2021
Núdzový stav

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR, sa od 25. novembra do odvolania, verejné bohoslužby pozastavujú. Všetky nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne. Povolená je len individuálna duchovná starostlivosť (sv. spoveď a sv. prijímanie). V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel. čísle: 0911 111 770.

Vďaka za pochopenie!

Zostávam s Vami spojený v modlitbách.

 

 

 

A+
A-