25.8.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

16.JÚN
2016
Hurááá prázdniny!

Dňa 2.7.2016  o 17:00 sa na nádvorí Pastoračného centra v Dolnej Strede bude konať akcia s názvom Hurááá prázdniny! Môže sa tešiť na rôzne aktivity nielen pre deti a mládež ale aj pre dospelých. Deti sa môžu tešiť na zaujímavé súťaže, aktivity no súčasťou programu je i maľovanie na tvár. Tiež je pre vás pripravené občerstvenie v podobe Gulášu, nápojov a pod. Ak máte chuť nám pomôcť s občerstvením, tak môžte so sebou priniesť niečo čo ste napiekli :). 

 

26.DEC
2015
Dobrá novina 2015

Koledníci Dobrej noviny spolu vyzbierali 875,-€. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí podporili túto zbierku a aj tím ktorí sa zapojili do Dobrej noviny! 

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Predovšetkým zo zbierky bude podporený Turkansky vodný projekt (zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľstvo). 

Tu nájdete fotografie z Dobrej noviny 2015.

 
Viac sa dočítate z materiálov Dobrej noviny ktoré sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na stránke www.dobranovina.sk 
9.OKT
2015
Naživo | Duchovná obnova farnosti

Všetkých pozývame na stretnutia duchovnej obnovy našej farnosti s názvom (NA)ŽiVO.

Jednotlivé témy stretnutí vychádzajú z Apoštolského vyznania viery (Verím v Boha) a dotýkajú sa základov toho, čo ako kresťania veríme. Nechceme však zostať pri teórii, chceme, aby Božia láska medzi nami bola praktická a konkrétna. Príďte sa teda spolu s nami zjednotiť v modlitbe a byť jednoducho s Ním a v Jeho blízkosti. Žime Evanjelium - v láske, s radosťou a (NA)ŽiVO.

(Bližšie info na plagáte)

A+
A-