1.12.
Sv. omša o 06:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

23.OKT
2020
Zrušenie verejných sv. omší

Plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.


Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov."

16.OKT
2020
Verejné sv. omše od 15. 10.

Od 15. 10. 2020 platí až do odvolania zákaz verejných podujatí, čo sa týka aj bohoslužieb. Dovolené je slávenie sv. omše za účasti maximálne 6 osôb, vrátane kňaza a p. kostolníčky. Aby sa to dalo prakticky uskutočniť, túto možnosť dostane rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slúžená (max. 4 ľudia z rodiny). Úctivo prosím tých, ktorí si dali odslúžiť sv. omšu, aby najneskôr jeden deň dopredu zavolali na moje tel. číslo (0911 111 770) do 15:00, aby sme sa mohli dohodnúť na čase slúženia sv. omše. Ak ma dovtedy nebudete kontaktovať, sv. omša aj s Vaším úmyslom bude obetovaná bez Vašej účasti. Prosím, aby ste si úmysly overovali na nástenke pred kostolom alebo na internetovej stránke našej farnosti. Ostatných povzbudzujem k sledovaniu sv. omší prostredníctvom Tv LUX, Rádia Lumen, či iných online vysielaní.

Ďalšie sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých) sa budú vysluhovať individuálne po osobnom dohovore na už vyššie uvedené tel. číslo. Taktisto sa to týka návštev starších a chorých.

Výnimkou sú pohreby a krsty, ktoré môžu byť slávené verejne. V kostole môže pri týchto obradoch byť na 15 m2 plochy jeden človek. Na náš kostol to znamená 15 ľudí.

Zostávajme duchovne spojení v modlitbe a vyprosujme zdravie a Božie požehnanie pre našu farnosť i všetkých chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, najmä lekárov, zdravotné sestry, zdravotnícky personál. 

18.SEP
2020
Zmena - nedeľné sv. omše

Od 20. septembra (vrátane) budú sv. omše každú nedeľu až do odvolania v týchto časoch:

07:30 - výlučne pre seniorov nad 65 rokov

09:00 a 10:30 - pre ostatných veriacich

Pri účasti na sv. omši treba dodržať všetky protipandemické opatrenia (rúško na tvári, dezinfekcia rúk, šachovnicové sedenie, sv. prijímanie na ruku). Dôvodom zmeny je zhoršenie pandemickej situácie v našom okrese (Galanta - oranžová farba semaforu). 

A+
A-