7.12. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka
Sv. omša dnes nie je.
oznamy

DNES

NOVINKY

4.DEC
2021
Individuálna pastorácia

Každú nedeľu až do uvoľnenia opatrení je možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v našom kostole v čase od 10:00 do 11:00. Prosím tých, ktorí majú záujem, aby mi najskôr zavolali na tel. číslo 0911 111 770, aby sme sa dohodli na konrétnom čase a tak predišli vytváraniu väčšieho zhromaždenia. Taktiež je možnosť individuálnej sv. spovede kedykoľvek po osobnom dohovore na vyššie uvedenom kontakte. Požehnaný advent. Váš duchovný otec M. Ferenc

25.NOV
2021
Núdzový stav

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR, sa od 25. novembra do odvolania, verejné bohoslužby pozastavujú. Všetky nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne. Povolená je len individuálna duchovná starostlivosť (sv. spoveď a sv. prijímanie). V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel. čísle: 0911 111 770.

Vďaka za pochopenie!

Zostávam s Vami spojený v modlitbách.

 

 

 

4.APR
2021
Individuálna duchovná starostlivosť

 Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti.“ „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.

 
A+
A-