19.3. Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Galéria

A+
A-