1.6. Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz - sviatok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

správca farnosti

 
Mgr. Martin Ferenc, farský administrátor

tel. č.: 0911 111 770

A+
A-