4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

správca farnosti

 
Mgr. Martin Ferenc, farský administrátor

tel. č.: 0911 111 770

A+
A-