20.6. Najsvätejšie Kristovo telo a krv - slávnosť, prikázaný sviatok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Galéria

A+
A-