Farnosť Dolná Streda
15.8. Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť, prikázaný sviatok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Galéria

A+
A-