30.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

1.APR
2020

Sv. spoveď - inštrukcia

napísal Martin Ferenc
Sv. spoveď - inštrukcia

Čo sa týka individuálnych svätých spovedí: podľa všeobecne známej mienky odborníkov je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (ak je to pre Vás nevyhnutné, napr. aj v prípade zaopatrenia zomierajúceho sviatosťami volajte na tel. č.: 0911 111 770). Tieto opatrenia týkajúce sa zákazu verejných bohoslužieb a sv. spovede, či iných sviatostí nie sú prejavom lenivosti ani zbabelosti duchovných pastierov, ale majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Totiž veľmi ľahko sa môžeme nakaziť od nič netušiaceho, bezpríznakového a navonok zdravého človeka. A (nielen) kňazi potrebujú zostať zdraví, keď budú volaní k prípadom ohrozenia života, ktoré budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. Prosíme teda o trpezlivosť. Keď táto situácia pominie, bude dosť možností prijať sviatosti s najväčšou úctou a láskou. Využívajme duchovné inšpirácie, ktoré sa nám bohato ponúkajú cez médiá, nezabúdajme na modlitbu a dokonalú lútosť.

TextZdieľať
Diskusia
A+
A-