Farnosť Dolná Streda
28.10. Šimon a Júda, apoštoli - sviatok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

43.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 24.10. do 30.10.
Po
24.
18:00 + rodičia Ambroví, syn Ján a manželka
Ut
25.
18:00 + Františka, Július Urbanoví, syn Július a rodičia z o.s.
St
26.
07:30 Za farníkov
Št
27.
18:00 + Mária, Milan Ivančíkoví, syn Štefan a rodičia z o.s.
Pi
28.
Šimon a Júda, apoštoli - sviatok 18:00 + Alžbeta a Rudolf Behíloví
So
29.
07:30 + Antónia Lehocká - pohrebná
Ne
30.
31. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Michal Brestovský a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Zbierka na misie bola 543,-€. Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 100,-€. Pán Boh odmeň!

Tento týždeň upratuje skupina č. 1

Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný.

Modlitba posv. ruženca začína 30 min. pred sv.omšou.A+
A-