Farnosť Dolná Streda
26.7. Joachim a Anna, rodičia P.Márie - spomienka
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

30.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 25.7. do 31.7.
Po
25.
Jakub, apoštol - sviatok 09:00 + rodičia Beličkoví,synovia,st.rodičia z o.s. a rodina
Ut
26.
Joachim a Anna, rodičia P.Márie - spomienka 18:00 + Ján Ferenc
St
27.
Gorazd a spol. - spomienka 07:30 Za farníkov
Št
28.
18:00 + Helena
Pi
29.
Marta - spomienka 18:00 + Milan a rodičia
So
30.
Zdenka Schelingová, panna a muč. - ľubovoľná spomienka 07:30 Za zamestnancov a divákov Tv Lux
Ne
31.
18. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Jozef Bacman, Štefan a Zlatica Bugrioví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
V pondelok si pripomíname patróna našej farnosti. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

Celý týždeň sa modlíme pri sv.omšiach v prosbách aj za zamestnancov a divákov Tv Lux. Zároveň Tv Lux myslí v modlitbách na nás a v pondelok obetuje sv.omšu za našu farnosť. V priebehu celého týždňa bude vysielať reláciu Týždeň s farnosťou, v ktorej svojim divákom predstaví našu farnosť. Prvýkrát to bude v pondelok po rannej sv.omši a potom celý týždeň viac ráz počas dňa. Nájdete to v archíve na www.tvlux.sk

V sobotu je spomienka na bl. Zdenku Schelingovú, pripomíname si 100 rokov od jej narodenia.A+
A-