Farnosť Dolná Streda
21.7.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

29.
2017

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 17.7. do 23.7.
Po
17.
Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci - spomienka 18:00 + Emanuel, Františka Radimákoví a rodičia z o.s.
Ut
18.
Pavol Peter Gojdič, bisk. a muč. - féria 18:00 + Eva Vranková
St
19.
07:30 + Viliam Orlický
Št
20.
18:00 + Ondrej Ďuračka
Pi
21.
18:00 + Jozef, Rozália a syn Dušan
So
22.
Mária Magdaléna - sviatok 07:30 + Dušan Banič
Ne
23.
Hodová slávnosť 07:30 Za živých a zosnulých dobrodincov farnosti
10:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o pomoc
Farské oznamy:
V pondelok o 17:00 bude mariánska pobožnosť Večeradlo.

Tento týždeň spovedám 30 min. pred sv. omšou.

Upratuje skupina č. 4

Budúcu nedeľu je Hodová slávnosť sv. Jakuba, apoštola, patróna nášho chrámu i farnosti. V tento deň a taktiež aj 25. 7. môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom na sv. omši o 10:00 bude vdp. Milan Puškar, prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Pri sv. omšiach bude hodová ofera. 
A+
A-