20.2.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

08.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 18.2. do 24.2.
Po
18.
17:00 + Albert, sestra Jiřina a manžel
Ut
19.
17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna
St
20.
07:30 Na úmysel ordinára
Št
21.
17:00 + Jozef Hutera, rodičia a súrodenci
Pi
22.
Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok 17:00 Poďakovanie P. Bohu za dar života
So
23.
Polykarp, biskup a mučeník - spomienka 07:30 Za duše v očistci
Ne
24.
7. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Anton a Hedviga Blaškoví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
26. marca sa naša farnosť zapojí do štafetovej adorácie rodín za rodiny. Ide o celoročnú adoráciu Najsv. Sviatosti Oltárnej s osobitnou prosbou a modlitbami za rodiny. V každej farnosti, ktorá sa zapojí, je vyloženie Eucharistie o 08:00 a trvá do 20:00 (jedna rodina jednu hodinu). Potrebujem 12 rodín, ktoré sa zapoja (buď spolu ako rodina alebo aspoň jeden člen). Viac informácií na plagáte, ktorý je na nástenke, u p. Kurbelovej alebo na www.adoraciarodin.sk
V piatok po sv. omši bude nácvik spevokolu na nedeľu. Srdečne pozývam deti a mládež.A+
A-