Farnosť Dolná Streda
30.8.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

35.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 29.8. do 4.9.
Po
29.
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa - spomienka 18:00 + Jaroslav Húštava - 1.výročie smrti
Ut
30.
18:00 + Anton, Helena Vaškoví a rodičia z o.s.
St
31.
07:30 + Cyril, Emília Pšenkoví, syn Jarolím, Betka a Peter
Št
1.
18:00 + Helena, Valéria, Jozef, Gejza a rodičia z o.s.
Pi
2.
18:00 + František, Mária Ševčíkoví, zať Dušan a rodičia z o.s.
So
3.
Gregor Veľký, pápež, uč.C. - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
4.
23. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Jozef a Angela Paldanoví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedám 30 min. pred sv.omšou a v piatok od 17:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

V sobotu od 17:00 bude na farskom dvore grilovačka. Pozývam deti, mládež i dospelých. 

Budúcu nedeľu na začiatku sv.omše o 10:00 bude vzývanie Ducha Svätého z príležitosti začiatku nového školského roku. Povzbudzujem k účasti najmä deti, mládež a ich rodičov.

Tento týždeň upratuje skupina č. 4

Bohuznámi obetovali na potreby farnosti 50,- €. Pán Boh odmeň!
A+
A-