Farnosť Dolná Streda
31.5.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

22.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 30.5. do 5.6.
Po
30.
18:00 + rodičia Eliášoví, deti a rodičia z o.s.
Ut
31.
18:00 + Bohumil, dcéra Marta, rodičia z o.s. a synovia
St
1.
Justín, muč. - spomienka 07:30 Na úmysel
Št
2.
18:00 + Anton, Helena Psotoví a deti
Pi
3.
Najsv. Srdca Ježišovho (slávnosť) 18:00 + Vincencia, Pavol Horňákoví a rodičia z o.s.
So
4.
Nepoškvrneného Srdca P. Márie (spomienka) 08:00 Za ružencové spoločenstvo
Ne
5.
10. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Ľudovít, Ľudmila, Anna a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k sláveniu eucharistickej procesie na Božie Telo.

Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca. Spovedám 30 min.pred sv.omšou a vo štvrtok od 16:30. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

Vstupujeme do mesiaca jún. Pred každou sv.omšou sa budeme spoločne modliť litánie k Božskému Srdcu. V piatok je slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu o 07:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo.
A+
A-