16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

42.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 14.10. do 20.10.
Po
14.
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc
Ut
15.
Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi - spomienka 18:00 + Daniel Vanek - 1. výročie smrti
St
16.
07:30 Za Božiu pomoc, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie
Št
17.
Ignác Antiochijský, biskup a mučeník - spomienka 18:00 Poďakovanie P. Bohu za 55 rokov manželstva a prosba o pomoc
Pi
18.
Lukáš, evanjelista - sviatok 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
So
19.
07:30 Poďakovanie P. Bohu za životné jubileum a prosba o pomoc
Ne
20.
Misijná nedeľa 07:30 + rodina Filová, Hlinová, deti a st. rodičia
10:30 Za farníkov
Farské oznamy:
Celý mesiac sa spoločne modlíme posv. ruženec 30 min. pred sv. omšou.

Bohuznámi spolu obetovali pre potreby farnosti 200,- €. Pán Boh odmeň!

V sobotu o 19:00 bude vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej. Adorácia bude doprevádzaná spevmi a modlitbami mladých našej farnosti. Srdečne pozývam.

Tento týždeň upratuje skupina č. 1

Budúca nedeľa je misijná. Zbierka z tejto nedeľa bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou.
A+
A-