Farnosť Dolná Streda
28.5. 7. Veľkonočná nedeľa
Sv. omša o 07:30, 10:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

21.
2017

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 22.5. do 28.5.
Po
22.
18:00 + Karol, Mária Majcheroví a st. rodičia z o.s.
Ut
23.
18:00 + rodina Eliášová a Boledovičová
St
24.
P.Mária, Pomocnica kresťanov - féria 07:30 + Alexander, Helena, syn Ivan a st. rodičia z o.s.
Št
25.
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť, prikázaný sviatok 18:00 Za farníkov
Pi
26.
Filip Neri, kňaz - spomienka 18:00 + Pavol, Sidónia Eliášoví a deti
So
27.
08:00 Poďakovanie P. Bohu za 50 rokov manželstva a prosba o živú vieru v rodine
Ne
28.
7. Veľkonočná nedeľa 07:30 + Ľudovít, Ľudmila, Anna a rodičia
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Bohuznámi obetovali na potreby farnosti 100,- €. Pán Boh odmeň!

Celý mesiac sa pred sv. omšou spoločne modlíme Loretánske litánie a májovú pobožnosť.

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom sú prosby za úrodu. Votívna sv. omša s týmto úmyslom bude v utorok.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. V piatok sa začína Novéna k Duchu Svätému. 

Tento týždeň upratuje skupina č. 7

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. 
A+
A-