Farnosť Dolná Streda
25.4. Marek, evanjelista - sviatok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

17.
2017

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 24.4. do 30.4.
Po
24.
Juraj, muč. - ľubovoľná spomienka 18:00 + Teodor Eliáš
Ut
25.
Marek, evanjelista - sviatok 18:00
St
26.
07:30 + rodičia Sitoví a deti
Št
27.
18:00
Pi
28.
Peter Chanel, kňaz,muč. - ľubovoľná spomienka 18:00 + Anton a Mária Polákoví
So
29.
Katarína Sienská, panna, uč.C. - sviatok 07:30 + Jaroslav Hanzl a rodičia z o.s.
Ne
30.
3. Veľkonočná nedeľa 07:30 + Michal, Pavlína Tóthoví a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Zbierka pri Božom hrobe bola 345,-€. Pán Boh odmeň!

Dnes o 15:00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený k verejnej úcte, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

V sobotu o 09:00 bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Tento týždeň upratuje skupina č. 6
A+
A-