Farnosť Dolná Streda
30.9. Hieronym, kňaz a uč.C. - spomienka
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

39.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 26.9. do 2.10.
Po
26.
Kozma a Damián, muč. - ľubovoľná spomienka 18:00 + Alexander, Mária Jóžoví a syn Jozef
Ut
27.
Vincent de Paul, kňaz - spomienka 18:00 + Pavol, Mária Kulichoví a st.rodičia z o.s.
St
28.
Václav, muč. - ľubovoľná spomienka 07:30 + Jolana, František a rodičia z o.s.
Št
29.
Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - sviatok 18:00 + Ján, Emília a ostatná rodina
Pi
30.
Hieronym, kňaz a uč.C. - spomienka 18:00 + manžel Jozef a rodičia z o.s.
So
1.
Terézia z Lisieux, panna, uč.C. - spomienka 07:30 Poďakovanie P. Bohu za dožité jubileum a prosba o ďalšiu pomoc
Ne
2.
27. nedeľa v cezročnom období 07:30 + František, Pavlína Filoví, rodičia z o.s. a deti
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Dnes o 15:00 bude na cintoríne pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie obnoveného hrobového miesta vdp. Andreja Szentgyörgyho.

Gréckokatolícka farnosť v Trnave oznamuje, že sviatosť manželstva mienia prijať Marek Hanák z Dolnej Stredy a Lenka Eštočinová z Trnavy. Kto by vedel o akejkoľvek cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

V sobotu vstupujeme do mesiaca október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii. Celý mesiac sa budeme spoločne modliť ruženec 30 min. pred sv.omšou. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Povzbudzujem k hojnej účasti.
A+
A-