Farnosť Dolná Streda
4.12. 2. adventná nedeľa
Sv. omša o 07:30, 10:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

48.
2016

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 28.11. do 4.12.
Po
28.
06:00 + vdp. Ľubomír Sloboda
Ut
29.
06:00 + ctihodná sestra Imelda
St
30.
Ondrej, apoštol - sviatok 17:00 + Milan, Otília Ivánkoví a deti
Št
1.
17:00 + Alžbeta, Milan Petrákoví a dcéra Marta
Pi
2.
17:00 + Jozef Šípka, švagor Ľubor a rodičia z o.s.
So
3.
František Xaverský - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
4.
2. adventná nedeľa 07:30 + Ľudovít, Ľudmila, Anna a rodičia
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli k zdarnému priebehu Katarínskej zábavy.

Vstúpili sme do adventného mesiaca, ku ktorému patria aj rorátne sv.omše. Aj v našej farnosti ako po minulé roky budeme pokračovat v tejto tradícii so začiatkom o 06:00. Pozývam všetkých, aby sa zapojili a i takto pripravili svoje srdcia na príchod Ježiša Krista.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedám v stredu, štvrtok a piatok od 16:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

V sobotu je stretnutie detí od 5 do 11 rokov o 16:00 v pastoračnom centre.
A+
A-