23.4. Veľkonočný utorok
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

17.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 22.4. do 28.4.
Po
22.
Veľkonočný pondelok 09:00 + Štefan Mikulášik, syn Štefan a rodičia z o.s.
Ut
23.
Veľkonočný utorok 18:00 + Pavol Miklovič a rodičia, rodina Grausová a Kroulíková
St
24.
Veľkonočná streda 18:00 + rodina Eliášová a Boledovičová
Št
25.
Veľkonočný štvrtok 18:00 Poďakovanie P. Bohu za 10 rokov manželstva a prosba o pomoc
Pi
26.
Veľkonočný piatok 18:00 + Jozef Ivančík, súrodenci a rodičia z o.s.
So
27.
Veľkonočná sobota 07:30 K úcte Ducha Svätého
Ne
28.
2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva 07:30 + Oľga Šípošová - 1. výročie smrti
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Ďakujem všetkým za hojnú účasť počas tohtoročných veľkonočných sviatkov a osobitne všetkým, ktorí dopomohli k ich pokojnému a radostnému priebehu (p. kostolníčka, p. organista, miništranti, J. Ferenc, speváci, ženy chystajúce plachty, mužom nesúcim baldachýn ...).

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti 19. mája o 10:30. Myslime na tieto deti vo svojich modlitbách.
 
Tento týždeň upratuje skupina č. 3

V piatok po sv. omši bude nácvik spevokolu, prosím o účasť najmä deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.


A+
A-