16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

41.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 8.10. do 14.10.
Po
8.
18:00 + Pavol Papík, rodina Koišová
Ut
9.
18:00 + Daniel Vanek - mesačná
St
10.
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu
Št
11.
Ján XXIII. pápež - ľub. spomienka 18:00 Za ružencové spoločenstvo
Pi
12.
18:00 + Mária Dubovská a syn Jozef
So
13.
07:30 Na úmysel
Ne
14.
28. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Helena, Valéria, Jozef, Gejza a rodina Forrová
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Celý mesiac október sa spoločne modlíme ruženec 30 min. pred sv. omšou (môžeme získať úplné odpustky). 

24. 11. sa v Športovo-komunitnom centre v Dolnej Strede uskutoční 3. ročník Katarínskej farskej zábavy. Vstupné je 20,- € na osobu. Čaká Vás kultúrny program, večera, tanečná zábava a tombola. Programom Vás bude sprevádzať hudobná skupina Orions. Lístky si môžete zakúpiť na farskom úrade alebo u p. Ľ. Ščípovej. Výťažok z tohto podujatia sa použije na obnovu oltárneho obrazu sv. Jakuba. Tešíme sa na Vašu účasť. A+
A-