18.8. 20. nedeľa v cezročnom období
Sv. omša o 07:30, 10:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

44.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 29.10. do 4.11.
Po
29.
18:00 + Michal Kubán - mesačná
Ut
30.
18:00 + rodina Filová a Števíková
St
31.
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Št
1.
Všetkých svätých - slávnosť, prikázaný sviatok 07:30
10:00 Za farníkov
Pi
2.
Spomienka na všetkých verných zosnulých 18:00 + Klaudius Vranka. syn Jaroslav a rodičia z o.s.
So
3.
07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
4.
31. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Terézia, Jozef Filoví, syn Milan a vnuk Peter
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Zbierka na misie bola 700,- € a Bohuznámi obetoval na obnovu obrazu 100,- €. Pán Boh odmeň!

Tento týždeň spovedám v pondelok, utorok a piatok od 17:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V tento deň bude na cintoríne o 15:00 pobožnosť za duše zosnulých a taktiež aj požehnanie obnoveného kríža. 

Fórum života organizuje už niekoľký ročník kampane "Sviečka za nenarodené deti". Na cintorínoch a v oknách domov sa 2. novembra rozhoria symbolické sviece. Ide o vyjadrenie solidarity s tými najbezbrannejšími a tichú spomienku na zomrelé nenarodené deti. V rámci verejnej zbierky spojenej s predajom symbolických sviečok s logom kampane sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré umožnia celoročnú realizáciu projektov a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti, predovšetkým v oblasti konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách. Kto by sa chcel zapojiť, môže tak urobiť kúpou sviece za 1,- €. 

ODPUSTKY:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. november) nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Možnosť získať raz denne od 1. do 8. novembra.

Okrem odpustkového úkonu treba splniť: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva).

A+
A-