16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

52.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 24.12. do 30.12.
Po
24.
Štedrý deň 00:00 + Ladislav, Marta Juhásoví a rodičia z o.s.
Ut
25.
Narodenie Pána - slávnosť, prikázaný sviatok 07:30 + Ján Ferenc, Koloman a Mária Halašioví
10:30 Za farníkov
St
26.
Štefan, prvý mučeník - sviatok 07:30 + vdp. Ľubomír Sloboda a ctihodná sestra Imelda
10:30 + vdp. Timotej Pozdech, Andrej Szentgyorgy, Emil Vidovič a Štefan Dekan
Št
27.
Ján, apoštol a evanjelista - sviatok 17:00 + Jozef a Elena Dobišoví
Pi
28.
Sväté neviniatka - sviatok 17:00 + Jozef Šérik
So
29.
07:30 + dobrodinci a priatelia
Ne
30.
Svätá rodina - sviatok 07:30 + Gejza, Vilma Kočišoví, Jozef a Gabriela Bacmanoví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Bohuznámi obetoval na obnovu obrazu 100,- € a bohuznáma firma 300,- €. Pán Boh odmeň!

Betlehemské svetlo a svätenú vodu si môžete vziať dnes alebo zajtra do 16:00.

V utorok je prikázaný sviatok Narodenia Pána. Pri sv. omši bude farská ofera. Od 14:00 Vaše príbytky navštívia koledníci dobrej noviny. Kto má záujem, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je v sakristii. Ostatní môžete prispieť individuálne do pokladničky, ktorá je vzadu na stolíku (úmysel je na plagáte). 

Budúcu nedeľu na sviatok Svätej rodiny bude obnovenie manželských sľubov. 

Tento týždeň upratuje skupina č.6

Prajem Vám požehnané, radostné a pokojné prežitie týchto dní, kedy si pripomíname príchod Krista na tento svet. Nech Jeho láska je darom pre nás všetkých a nech túto lásku dokážeme ponúkať a prinášať aj iným
A+
A-