16.10.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

22.
2019

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 27.5. do 2.6.
Po
27.
18:00 + Viliam Pšenko a rodina
Ut
28.
18:00 + Pavol, Sidónia Eliášoví, dcéra Anna a rodičia z o.s.
St
29.
18:00 Poďakovanie P. Bohu za 70 rokov života a prosba o pomoc
Št
30.
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť, prikázaný sviatok 18:00 Za farníkov
Pi
31.
18:00 + manžel Bohumil, dcéra Marta, rodičia z o.s. a deti
So
1.
Justín, mučeník - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
2.
7. veľkonočná nedeľa 07:30 Poďakovanie P. Bohu za 60 rokov života a prosba o pomoc
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Celý mesiac máj sa pred sv. omšou spoločne modlíme Loretánske litánie.

V pondelok, utorok a streda sú prosebné dni (záväzný je jeden z nich). Obsahom sú prosby za úrodu. Formulár sv. omše s týmto úmyslom bude v našej farnosti v utorok.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Od piatku začína novéna k Duchu Svätému.

V sobotu vstupujeme do mesiaca jún, ktorý je osobitne zasvätený k úcte Božského Srdca Ježišovho. Pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť litánie k Božskému Srdcu.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

A+
A-