2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

22.
2020

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 25.5. do 31.5.
Po
25.
18:00 + Ľudovít Grman a rodičia z o.s
Ut
26.
Filip Neri, kňaz - spomienka 18:00 + rodina Eliášová a Boledovičová
St
27.
07:30 + Dušan Banič a syn Dušan
Št
28.
18:00 Poďakovanie P. Bohu za 50 a 17 rokov života, prosba o pomoc
Pi
29.
Pavol VI., pápež - spomienka 18:00 Poďakovanie P. Bohu za 35 rokov manželstva a prosba o pomoc
So
30.
07:30 Na úmysel ordinára
Ne
31.
Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť 07:30 Za farníkov (sv. omša len pre seniorov nad 65 rokov)
09:00 + Ľudovít, Ľudmila, Anna a rodičia
10:30 Poďakovanie P. Bohu za 20 rokov manželstva a prosba o pomoc
Farské oznamy:
Bohuznámi obetovali pre potreby farnosti 100,- €. Pán Boh odmeň!

Celý týždeň pokračuje novéna k Duchu Svätému.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni (záväzný je iba jeden deň). Obsahom sú prosby za duchovné povolania. Formulár sv. omše s týmto úmyslom bude v stredu.

Veriaci, ktorý sa v nedeľu zúčastní na verejnom speve hymnu Veni, Creator Spiritus, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Tento týždeň upratuje skupina č.7A+
A-