20.4.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

13.
2021

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 29.3. do 4.4.
Po
29.
+ Jana Ranincová - 1. výročie smrti
Ut
30.
+ Ľudmila, Ján Majerníkoví, súrodenci a rodičia z o.s.
St
31.
+ rodina Válkyová a Baligová
Št
1.
Zelený štvrtok Pánovej večere + Ján, Anna Kozákoví a st. rodičia z o.s.
Pi
2.
Veľký piatok Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána Ježiša
So
3.
Biela sobota + vdp. Milan Ivánek - 1. výročie smrti
Ne
4.
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania + Ján, Štefan Ivančík, rodičia z o.s., zať Pavol a st. rodičia
Farské oznamy:
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčším sviatkom celého litrugického roka. Prípomíname si Ježišovo víťazstvo nad smrťou, z ktorého pramení naša spása. Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

V tomto svätom týždni, kedy si pripomíname vykupiteľské dielo skrze smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, môžeme získať úplné odpustky aj pri sledovaní online sv. omší a to:
1. pri adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu)
2. za nábožnú účasť na poklone kríža na Veľký piatok
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

Bohužiaľ aj tento rok sme donútení sláviť najväčšie kresťanské sviatky za zatvorenými dverami našich chrámov. O to viac si môžeme uvedomiť potrebu a hodnotu sv. omše, Eucharistie, spoločenstva veriacich. Ak je zmarená naša fyzická prítomnosť, zjednoťme sa duchovne (modlitbou, pôstom, sledovaním online sv. omší). Kristus premohol smrť, je s nami Zmŕtvychvstalý. To je naša nádej, istota, bezpečie a pokoj. Vždy a aj v týchto časoch. Zo srdca Vám prajem požehnané veľkonočné sviatky a myslím na Vás vo svojich modlitbách
A+
A-