12.5.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

17.
2021

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 26.4. do 2.5.
Po
26.
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre zdravotníkov a všetkých, ktorí pomáhajú chorým a trpiacim
Ut
27.
18:00 + Michal a Žofia Palideroví
St
28.
07:30 + Alena Olosová
Št
29.
Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy - sviatok 18:00 K úcte Ducha Svätého
Pi
30.
18:00 + Ladislav a Ján
So
1.
Jozef, robotník - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
2.
5. veľkonočná nedeľa 07:30 Za farníkov
10:00 + Ján a Anna Franekoví
Farské oznamy:
Od 19. 4. je možné znovu verejne sláviť sv. omšu za dodržania podmienky 1 osoby na 15 m2. Pre náš kostol to vychádza spolu 16 osôb (okrem kňaza, p. kostolníčky a p. organistu). Prosím, aby ste rešpektovali toto nariadenie a po dosiahnutí max. počtu osôb už nevstupovali do chrámu (sú presne vyhradené miesta na sedenie). V prvom rade má prednosť rodina, ktorá nahlásila úmysel sv. omše (max. 6 ľudí). Ostatných prosím, aby si vybrali len jeden - dva dni v týždni, aby sa mohlo vyhovieť aj ostatným. Buďme k sebe ohľaduplní a trpezliví. Pokiaľ trvajú opatrenia zostáva v platnosti aj dišpenz (oslobodenie) od nedeľnej účasti na sv. omši.

V sobotu vstupujeme do mesiaca máj, ktorý je zasvätený Panne Márii. Pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie. Keďže je rok sv. Jozefa, 1. mája môžu získať úplné odpustky tí, ktorí sa zúčastnia na slávení sv. omše a pomodlia sa "Litánie k sv. Jozefovi" alebo "K tebe sa utiekame". Zároveň treba splniť základné požiadavky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

Spovedám na požiadanie. Zapisujem úmysly na sv. omše. Tento týždeň upratuje skupina č. 6

Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 100,- €. Pán Boh odmeň!
A+
A-