30.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

41.
2022

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 10.10. do 16.10.
Po
10.
18:00 + syn Adamko
Ut
11.
Ján XXIII., pápež - spomienka 18:00 + rodičia Ambroví, syn Ján a manželka Anna
St
12.
07:30 Za farníkov
Št
13.
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Pi
14.
18:00 + Anna, Jozef a rodičia z o.s.
So
15.
Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi - spomienka 07:30 Za ružencové spoločenstvo
Ne
16.
29. nedeľa v cezročnom období 07:30 + František, Jozefína, brat Emil a st. rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Celý mesiac sa spoločne modlíme posv. ruženec 30 minút pred sv. omšou.

Bohuznámi obetoval pre potreby farnosti 1 000,- €. Pán Boh odmeň!

V sobotu o 17:00 bude na fare stretnutie spojené s čítaním a rozjímaním Božieho Slova. Srdečne pozývam.

Budúcu nedeľu bude po sv. omši o 10:00 stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (všetkých, ktorých deti navštevujú 3. ročník ZŠ a bývajú v Dolnej Strede).

Členovia SSV si v sakristii môžu vyzdvihnúť podielové knihy a zaplatiť členské na ďalší rok - 8,- €.

Ak má niekto záujem darovať stromček na Vianoce do nášho kostola, nech kontaktuje p. Juraja Mikuláša.
A+
A-