30.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

45.
2022

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 7.11. do 13.11.
Po
7.
17:00 + Františka, Emanuel Radimákoví, st. rodičia z o.s., zaťovia Pavol a Jozef
Ut
8.
17:00 + Dobruška, Emil Vrankoví, rodičia z o.s. a syn Vladimír
St
9.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok 09:30 K úcte sv. Jozefa
Št
10.
Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi - spomienka 17:00 + František, Margita Brehovskí, dcéry Ľudmila, Daniela a st. rodičia z o.s.
Pi
11.
Martin z Tours, biskup - spomienka 17:00 + Helena Šériková - 1. výročie smrti
So
12.
Jozafát, biskup a mučeník - spomienka 07:30 + rodina Šípošová, deti a zať
Ne
13.
33. nedeľa v cezročnom období 07:30 + Ján, Agnesa Barborkoví a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
V stredu o 09:30 bude v našom farskom kostole sv. omša spojená s rekolekciou sereďského dekanátu. Srdečne pozývam.

Vo štvrtok po sv. omši bude na fare stretnutie členov farskej rady.

V sobotu o 17:30 bude na fare stretnutie spojené s čítaním a rozjímaním nad Božím Slovom.

V nedeľu po sv. omši o 10:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Odpustky:
7. a 8. novembra - veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých. Možno privlastniť iba dušiam v očistci.
9. novembra - verici, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám v Trnave a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha. Možno privlastniť sebe alebo duši zosnulého.
11. novmebra - veriaci, ktorý si nábožne uctí vystavené relikvie sv. Martina z Tours. Možno privlastniť sebe alebo duši zosnulého.A+
A-