2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

40.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 1.10. do 7.10.
Po
1.
Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi - spomienka 18:00 + Alojz, Mária Vrankoví, deti a vnuci
Ut
2.
Anjeli strážcovia - spomienka 18:00 + rodičia Ambroví, syn Ján a manželka Anna
St
3.
07:30 Na úmysel ordinára
Št
4.
František Assiský - spomienka 18:00 + Jozef, Františka, deti Jozef a Milan
Pi
5.
Faustína Kowalská, panna - spomienka 18:00 + Jozef a Angela Paldanoví
So
6.
Ne
7.
27. nedeľa v cezročnom období 07:30 + František, Pavlína Filoví, deti a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedám 30 min. pred sv. omšou a v piatok od 17:00. Chorých navštívim v piatok od 09:00.

Pondelok vstupujeme do mesiaca október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Každý deň tohto mesiaca sa ruženec budeme modliť spoločne 30 min. pred sv. omšou. Úplné odpustky môže získať ten, čo sa ruženec (5 desiatkov) bude modliť v kostole alebo v rodine. K modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vysloviť jednotlivé tajomstvá.

V sobotu o 04:30 zo zastávky pred Obecným úradom je odchod autobusu na farskú púť. Prosím všetkých prihlásených pútnikov do Poľska, aby boli dochvíľni. Nezabudnite si tiež zameniť peniaze!

Dnes po sv. omši si môžete zakúpiť medovníkové srdiečko (kus za 1,- €) a touto kúpou podporiť vincentskú rodinu, ktorá organizuje 12. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Tento rok sa vyzbierané peniaze použijú na zmiernenie hladu v Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Minulý rok sa vyzbieralo 232 337,58 €. Viac informácií nájdete na nástenke. 

24. 11. sa v Športovo-komunitnom centre v Dolnej Strede uskutoční 3. ročník Katarínskej farskej zábavy. Vstupné je 20,- € na osobu. Čaká Vás kultúrny program, večera, tanečná zábava a tombola. Programom Vás bude sprevádzať hudobná skupina Orions. Lístky si môžete zakúpiť na farskom úrade alebo u p. Ľ. Ščípovej. Výťažok z tohto podujatia sa použije na obnovu oltárneho obrazu sv. Jakuba. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Tento týždeň upratuje skupina č. 7


A+
A-