2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

01.
2018

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 31.12. do 6.1.
Po
31.
13:15 + Mária Gajarská - pohrebná
15:00 Za živých i zosnulých dobrodincov farnosti
Ut
1.
Panna Mária Bohorodička - slávnosť, prikázaný sviatok 07:30 Za farníkov
10:30 Za farníkov
St
2.
Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi - spomienka 13:15 + Mária Chatrnúchová - pohrebná
Št
3.
Najsv. mena Ježiš
Pi
4.
So
5.
Ne
6.
Zjavenie Pána - slávnosť 07:30 + František, Cecília Hlinoví, syn František a rodičia z o.s.
10:00 + Dušan Šúrik
Farské oznamy:
Pri sv. omši na Silvestra oznámim štatistiku za uplynulý rok a po sv. omši bude Te Deum na poďakovanie za všetky dobrodenia obsiahnuté v tomto roku. Za obvyklých podmienok, môžeme získať úplné odpustky.

V utorok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky, zároveň je prvý deň nového roku. Na začiatku sv. omše bude vzývanie Ducha Svätého, aby sme prosili o pomoc vo všetkom, čo nás čaká počas roku 2019. Za obvyklých podmienok, môžeme získať úplné odpustky.

Kto má záujem o požehnanie domu alebo bytu, nech nahlási svoje údaje v sakristii kostola.

Vianočné číslo Adsumu sa nachádza vzadu na stolíku, jeden kus stojí 0,50 €.

Tento týždeň upratuje skupina č.7

Koledníci dobrej noviny vyzbierali 880,- €. Pán Boh odmeň!

Budúcu nedeľu bude požehnaná trojkráľová voda, ktorú si môžete vziať domov. Po sv. omši o 10:00 bude v našom kostole vianočné pásmo, ktoré predstaví folklórny súbor z Križovian n. Dudváhom. Srdečne pozývam. 

A+
A-