4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

46.
2022

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 14.11. do 20.11.
Po
14.
17:00 + rodina Vranková, Klaudius, syn Jaroslav, st. rodičia Gajdošoví a Vrankoví
Ut
15.
17:00 + Jozef, Jana a Erika
St
16.
07:30 + Alena, Emanuel Olosoví a st. rodičia z o.s.
Št
17.
Alžbeta Uhorská, rehoľníčka - spomienka 17:00 + Margita, Emil Chynoradskí, syn Eduard a st. rodičia z o.s.
Pi
18.
17:00 + Margita Holečková
So
19.
07:30 + ctihodné sestry Imelda a Hroznáta
Ne
20.
Kristus Kráľ - slávnosť 07:30 + František a Adela Míkoví
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Od dnes až do 21. novembra sa koná Trnavská novéna. Viac informácií na plagáte.

Tento týždeň upratuje skupina č. 3

Budúcu nedeľu veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
A+
A-