26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

29.JÚL
2023

Hodová slávnosť 2023

napísal Martin Ferenc
Hodová slávnosť 2023

23. júla sme si pripomenuli patróna nášho chrámu i celej farnosti - sv. Jakuba, apoštola. Svojou návštevou nás poctil J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. O 10:30 slávil svätú omšu za účasti viacerých kňazov dekanátu a aj hojného počtu veriacich z Dolnej Stredy a okolia. Vo svojej homílii vyzdvihol kresťanské korene Európy, v ktorej žijeme. Zároveň upozornil, aby sme nezabúdali na tieto korene, ale z nich vychádzali a čerpali do svojich životov, no taktiež ich aj bránili a ďalej odovzdávali. Po svätej omši si mohli účastníci uctiť vzácne relikvie sv. Jakuba, ktoré sa nachádzajú od roku 2020 v našom kostole.

Viac fotografií z tejto slávnosti nájdete na: https://www.facebook.com/groups/200378669888 (Farnosť Dolná Streda na Facebooku).

 Zdieľať
Diskusia
A+
A-