26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Prihlásenie

Zadajte užívateľské údaje

Meno:
Heslo:
A+
A-