25.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

Ružencové spoločenstvo

 
Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Neskôr sa jej brat stáva kňazom a odchádza na misie. V listoch jej opisuje duchovné a materiálne potreby v misijných krajinách. Paulína zorganizuje peňažné zbierky, vytvorí malé skupiny, ktoré začínajú pomáhať misionárom. Poznáva hĺbku a silu modlitby ruženca a tak na spôsob misijných skupín zakladá ružencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom skupiny Živého ruženca.
Dávajú si za cieľ:

1. zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez prijímanie ružencových tajomstiev vymieňaných každý mesiac
2. zachovanie viery v kresťanských krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života
3. šírenie viery v nekresťanských krajinách cez katolícke misie

Pravidlá a stanovy sú dielom zakladateľky a dala ich kanonikovi Metempsovi, ktorý ich uviedol v knihe Manuel du Rosaire Vivant a sám Pápež Gregor XVI. ich schválil a vo svojom breve odporúčal tento spôsob modlitby posvätného ruženca nasledujúcimi slovami:
"Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba, vhodná k jej (Panne Márii) chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o to v spoločnej modlitbe prosíme."
Záväzky člena Živého ruženca:

Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, takzvaná ruža. Určený člen - horliteľ ruže - je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.
Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie.
Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

(Prevzaté z knihy Ruženec S Máriou kontemplovať Krista, Dominikánske mariánske centrum Salve, Košice 2005. Prvé vydanie.)

V Dolnej Strede vzniklo spoločenstvo sv. ruženca v roku 1917, ako to dokazuje listina umiestnená pri vchode do kostola. V súčasnosti je vo farnosti päť ruží. Členovia tohoto spoločenstva si zobrali pod patronát službu modlitby sv. ruženca v kostole pred sv. omšami.
A+
A-