26.6.
Sv. omša dnes nie je.
oznamy

DNES

Cirkevný pohreb

 
1. Pozostalí zosnulého prinesú na faru List o prehliadke mŕtveho, ktorý je potvrdený z matriky v mieste úmrtia.

2. V spolupráci s pohrebnou službou v Seredi (tel. 031 / 789 6380; 0915 617 761), kam spadá správa nášho cintorína, dohodnú si termín pohrebu. Pochováva sa v pracovné dni, zväčša v poobedných hodinách. Telo zosnulého môže byť pochované podľa štátneho zákona až po 48 hodinách od smrti.

3. Kňaz sa s pozostalými dohodne, či pred pohrebom bude odslúžená sv. omša za zosnulého. Ak je to možné, kňaz zabezpečí organistu a miništrantov na sv. omšu. Spevákov, resp dychovú hudbu na cintoríne si zabezpečujú pozostalí sami.

4. V prípade, že pozostalí chcú, aby odznela rozlúčková reč (odobierka), nech o to nežiadajú kňaza. Prípadný rečník (napr. z podniku, kde zosnulý pracoval...) sa pred pohrebným obradom skontaktuje s kňazom a dohodne sa, kedy bude priestor na prednesenie smútočnej reči.

5. Po nahlásení úmrtia zosnulého sa v kostole zvyčajne vyzváňa až do pohrebu o 10.00 a 13.00 okrem nedele.

6. Pred každou sv. omšou sa v kostole až do pohrebu pri sv. ruženci modlí za dušu zosnulého.(teda nie pri tele zosnulého v márnici).

7. Pozostalí zosnulého pred pohrebnou sv. omšou (nie v deň pohrebu) podľa možnosti pristúpia k sv. spovedi, aby mohli obetovať sv. prijímanie za zosnulého.

8. Odporúča sa, aby za zosnulého bola slávená sv. omša po jednom roku od úmrtia (výročná). Taktiež sa odporúča, aby bola každý rok slávená za zosnulého sv. omša. Do jedného úmyslu sv. omše možno spojiť aj viacero zosnulých.(napr. za zosnulých rodičov Mareka a Evu, starých rodičov z oboch strán a za Ľudmilu).
A+
A-