26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Kontakt

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

Farnosť sv. Jakuba v Dolnej Strede
Kostolné námestie 290
925 63 Dolná Streda

Tel. 0911 111 770

Bankové spojenie: SK29 0900 0000 0051 4309 9143

Mail: farnost.dolnastreda@abu.sk

Web: http://fara.dolnastreda.sk

Ochrana osobných údajov: gdpr.kbs.sk

Zodpovedná osoba:
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11
841 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
email: dpo@kbs.sk https://gdpr.kbs.sk

A+
A-