26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Modlitby matiek

 
Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy - Veronika a jej švagriná Sandra - pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca "... ktorého si panna v Betleheme porodila", aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi a tak vznikla prvá skupina modlitieb matiek. Poznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich živote. Za necelé dva roky sa modlitby matiek rozšírili do celého sveta.

Hnutie Modlitby matiek je rozšírené na celom Slovensku a malé spoločenstvá nám, modliacich sa spoločne za svoje deti, stále pribúdajú. V tomto roku oslávili už 10. výročie svojej pôsobnosti. V SR je okolo 1000 skupín.

„Pretože sa k našim modlitbám pridalo v poslednom čase veľa matiek, ktoré o Modlitbách matiek nevedia nič alebo len veľmi málo, prinášame pár riadkov o tom, ako Boh koná v našom živote a ako vznikla komunita Útecha - Solace community." Úryvok listu koordinátorky hnutia MM na Slovensku Jany Pajanovej.

Z iniciatívy p. Kurbelovej vznikla skupinka matiek, ktoré sa stretávajú raz za dva týždne, aby spoločne zdieľali svoje problémy a modlili sa za svoje rodiny.
A+
A-