26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Stretká stredoškolákov

 
Stránka sa pripravuje...
A+
A-