26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

21.
2024

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 20.5. do 26.5.
Po
20.
Panna Mária, Matka Cirkvi - spomienka 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre p. premiéra
Ut
21.
18:00 + Dušan Šérik
St
22.
Rita z Cascie, rehoľníčka - spomienka 18:00 + Matilda, Jozef, synovia Viliam, Stanislav, zať Jozef, nevesta Júlia a rodičia z o.s.
Št
23.
Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz - sviatok 18:00 + Rudolf, Hilda Krajčíroví a rodičia z o.s.
Pi
24.
So
25.
16:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 100 rokov DHZ
Ne
26.
Najsvätejšia Trojica - slávnosť 09:00 + rodičia Majcheroví a dcéra Zuzana
Farské oznamy:
Dnes sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý splní všeobecné podmienky a zúčastnil sa na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Dnešným dňom sa končí i veľkonočné obdobie, od zajtra sa znovu modlíme Anjel Pána.

Zbierka na kat. masmédiá bola 350,- €. Pán Boh odmeň!

Celý mesiac sa pred sv. omšou spoločne modlíme Loretánske litánie.

V stredu máme spomienku na sv. Ritu, patrónku v beznádejných a neriešiteľných životných situáciách. Pri sv. omši budú požehnané ruže, ktoré sa môžu zaniesť chorým alebo uchovať v domácnostiach. Povzbudzujem k hojnejšej účasti.

V sobotu si pripomíname 100 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Pri sv. omši o 16:00 bude požehnaná nová zástava DHZ.


A+
A-