22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

08.
2024

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 19.2. do 25.2.
Po
19.
17:00 Poďakovanie P. Bohu a prosba o pomoc pre Teodora, Annu a brata Michala
Ut
20.
17:00 + Jozef, Margita, súrodenci a rodičia z o.s.
St
21.
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Št
22.
Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok 17:00 + Matilda, Jozef, synovia Viliam, Stanislav a zať Jozef
Pi
23.
17:00 Poďakovanie P. Bohu a prosba o pomoc pre Kamila, Tibora a ich rodiny
So
24.
10:00 Poďakovanie P. Bohu za 60 rokov života a prosba o pomoc
Ne
25.
2. pôstna nedeľa 07:30 + Anton, Hedviga Blaškoví a rodičia z o.s.
10:00 Za farníkov
Farské oznamy:
Dnes je zbierka na charitu.

Bohuznáma obetovala na vežové hodiny 5 000,- € a bohuznáma rodina obetovala pre potreby farnosti 4 500,- €. Pán Boh odmeň!

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 15:00 a v piatok o 16:30.

Tento týždeň sú jarné kántrové dni (streda, piatok alebo sobota). Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Omšový formulár za odpustenie hriechov bude v piatok.

Tento týždeň upratuje skupina č. 7
A+
A-