26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

1. sv. prijímanie

 
O sviatosti:

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi (KKC 1407). Sv. prijímanie je najväčšia sviatosť, ktorú nám Kristus zanechal.

Na každý veľký dar sa treba dobre pripraviť, aby sme ho vedeli zodpovedne využiť a správne s ním narábať v našom živote. Preto slávnosti 1. sv. prijímania predchádza dôkladná príprava na hodinách náboženskej výchovy a pri stretnutiach v Božom chráme. Veľa môže napomôcť zapojenie rodiny dieťaťa, ktoré má mať prvý raz plnú účasť na sv. omši a to najmä dobrým príkladom, modlitbou, vysvetľovaním a povzbudzovaním zo strany rodičov.
A+
A-