22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

1. sv. prij�manie

 
O sviatosti:

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus spojuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi (KKC 1407). Sväté prijímanie je najvyššia sviatosť, ktorú nám Kristus zanechal.

Na každý veľký dar sa treba dobre pripraviť, aby sme ho vedeli zodpovedne využiť a správne s ním narábať v našom živote. Preto slávnosti 1. svätého prijímania predchádza dôkladná príprava na hodinách náboženskej výchovy a pri stretnutiach v Božom chráme. Veľa môže napomôcť zapojenie rodiny dieťaťa, ktoré má mať prvý raz plné účasť na svätej omši, a to najmä dobrým príkladom, modlitbou, vysvetľovaním a povzbudzovaním zo strany rodičov.
A+
A-