22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

spr�vca farnosti

 
Mgr. Martin Ferenc, farský administrátor

tel. č.: 0911 111 770

A+
A-