22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

Sv. spoveď

 
O sviatosti:

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie hriechov spôsobených Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami snaží o ich obrátenie (KKC 1422).

V tejto sviatosti nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Je potrebné, samozrejme, ľutovať nad hriechmi a tajne sa rozhodnúť polepšiť.

Ako postupovať?

Svätá spoveď sa vysluhuje pol hodinu pred každou svätou omšou v týždni a v nedeľu pred svätou omšou o 7.30. Pred prvým piatkom je čas na spovedanie predlžený. Spovedá sa pred svätými omšami dlhšie a podľa aktuálnych oznamov.

A+
A-