26.6.
Sv. omša dnes nie je.
oznamy

DNES

Sv. spoveď

 
O sviatosti:

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie (KKC 1422).

V tejto sviatosti nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Je potrebná, samozrejme, ľútosť nad hriechmi a túžba sa polepšiť.

Ako postupovať?

Sv. spoveď sa vysluhuje pol hodinu pred každou sv. omšou v týždni a v nedeľu pred sv. omšou o 7.30. Pred prvým piatkom je čas na spovedanie predĺžený. Spovedá sa pred sv. omšami dlhšie – podľa aktuálnych oznamov.
A+
A-