24.7. Šarbel Machlúf, kňaz - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

NOVINKY

2.MAR
2024
Nové sochy

Vďaka štedrosti viacerých darcov sme mohli do nášho farského kostola sv. Jakuba zakúpiť tri nové sochy, ktoré zobrazujú sv. Máriu Magdalénu, sv. Ritu z Cascie a sv. Dominika de Guzmán. Ide o drevené sochy, z ktorých dve boli vyrobené v Ríme a jedna na Slovensku. Umiestnené boli na bočné steny lode chrámu a to takto: Sv. Mária Magdaléna oproti Božiemu hrobu, keďže jej sa ako prvej zjavil zmŕtvychvstalý Kristus a urobil ju apoštolkou apoštolov. Sv. Rita je pri kazateľnici a sv. Dominik oproti nej. Rita je patrónkou nemožných vecí a Dominik je patrónom o.i. ružencových spoločenstiev (v našom kostole máme i jeho relikviu). Prosme ich o orodovanie a pomoc, aby i vďaka nim rástla naša viera, upevňovala sa naša nádej a rozohňovala sa naša láska.

2.SEP
2023
Obnovenie starej fary

27. augusta sa v našej farnosti konala slávnostná svätá omša za účasti J. Ex. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, z príležitosti posvätenia obnoveného objektu starej fary. V rámci úvodných slov vyzdvihol krásu nášho chrámu i celej obce. V homílii zdôraznil dôležitosť autority, nielen verejných činiteľov štátu, ale i učiteľov, kňazov a najmä rodičov, ktorí majú tak či tak činiť a konať, aby si autoritu nevynucovali, ale zaslúžili. Po svätej omši sa v sprievode veriacich presunul k budove starej fary, požehnal ju a prešiel si jej priestormi.

Farská budova bola postavená v roku 1756. Vyše 200 rokov slúžila ako ubytovanie pre kňaza, kaplána a služobníctvo, ktoré pomáhalo na farskom hospodárskom dvore. Po smrti jej posledného obyvateľa, vdp. Timoteja Pozdecha, začala chátrať. Až v roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu bola zrekonštruovaná a následne využívaná ako pastoračné centrum farnosti. Od marca tohto roku začala jej úplná rekonštrukcia aj s vybudovaním prístavby vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR v sume 1 046 547,26 EUR. Dnes je budova starej fary najstaršou budovou v obci.

Fotografie zo svätej omše a z požehnania starej fary nájdete na Facebookovej stránke našej farnosti.

29.JÚL
2023
Hodová slávnosť 2023

23. júla sme si pripomenuli patróna nášho chrámu i celej farnosti - sv. Jakuba, apoštola. Svojou návštevou nás poctil J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. O 10:30 slávil svätú omšu za účasti viacerých kňazov dekanátu a aj hojného počtu veriacich z Dolnej Stredy a okolia. Vo svojej homílii vyzdvihol kresťanské korene Európy, v ktorej žijeme. Zároveň upozornil, aby sme nezabúdali na tieto korene, ale z nich vychádzali a čerpali do svojich životov, no taktiež ich aj bránili a ďalej odovzdávali. Po svätej omši si mohli účastníci uctiť vzácne relikvie sv. Jakuba, ktoré sa nachádzajú od roku 2020 v našom kostole.

A+
A-