3.12. 1. adventná nedeľa
Sv. omša o 07:30, 10:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

2.SEP
2023
Obnovenie starej fary

27. augusta sa v našej farnosti konala slávnostná sv. omša za účasti J. Ex. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa z príležitosti požhenania obnovenej budovy starej fary. V rámci úvodných slov vyzdvihol krásu nášho chrámu i celej obce. V homílii zdôraznil dôležitosť autority, nielen verejných činiteľov štátu, ale i učiteľov, kňazov a najmä rodičov, ktorí majú tak žiť a konať, aby si autoritu nevynucovali, ale zaslúžili. Po sv. omši sa v sprievode veriacich presunul k budove starej fary, požehnal ju a prešiel si jej priestormi. 

Farská budova bola postavená v roku 1756. Vyše 200 rokov slúžila ako ubytovanie pre kňaza, kaplána a služobníctvo, ktoré pomáhalo na farskom hospodárskom dvore. Po smrti jej posledného obyvateľa vdp. Timoteja Pozdecha začala chátrať. Až v roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu bola zrekonštruovaná a následne využívaná ako pastoračné centrum farnosti. Od marca tohto roku začala jej úplná rekonštrukcia aj s vybudovaním prístavby vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR v sume 1 046 547,26 EUR. Dnes je budova starej fary najstaršou budovou v obci. 

Fotografie zo sv. omše a z požehnania starej fary nájdete na Facebookovej stránke našej farnosti.

 

 
29.JÚL
2023
Hodová slávnosť 2023

23. júla sme si pripomenuli patróna nášho chrámu i celej farnosti - sv. Jakuba, apoštola. Svojou návštevou nás poctil J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. O 10:30 slávil sv. omšu za účasti viacerých kňazov dekanátu a aj hojného počtu vieriacich z Dolnej Stredy a okolia. Vo svojej homílii vyzdvihol kresťanské korene Európy, v ktorej žijeme. Zároveň upozornil, aby sme nezabúdali na tieto korene, ale z nich vychádzali a čerpali do svojich životov, no taktiež ich aj bránili a ďalej odovzádvali. Po sv. ošmi si mohli zúčastnení uctiť vzácne relikvie sv. Jakuba, ktoré sa nachádzajú od roku 2020 v našom kostole. 

 
3.DEC
2022
Pečie celá farnosť

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do adventnej výzvy a tak ukázali svoje dobré srdcia a prejavili solidaritu s chorými a osamotenými ľuďmi v našej farnosti.

A+
A-