22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

2.SEP
2023
Obnovenie starej fary
27. augusta sa v našej farnosti konala slávnostná svätá omša za účasti J. Ex. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, z príležitosti posvätenia obnoveného objektu starej fary. V rámci úvodných slov vyzdvihol krásu nášho chrámu i celej obce. V homílii zdôraznil dôležitosÅ¥ autority, nielen verejných činiteľov štátu, ale i učiteľov, kňazov a najmä rodičov, ktorí majú tak či tak činiÅ¥ a konaÅ¥, aby si autoritu nevynucovali, ale zaslúžili. Po svätej omši sa v sprievode veriacich presunul k budove starej fary, požehnal ju a prešiel si jej priestormi.

Farská budova bola postavená v roku 1756. Vyše 200 rokov slúžila ako ubytovanie pre kňaza, kaplána a služobníctvo, ktoré pomáhalo na farskom hospodárskom dvore. Po smrti jej posledného obyvateľa, vdp. Timoteja Pozdecha, začala chátraÅ¥. Až v roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu bola zrekonštruovaná a následne využívaná ako pastoračné centrum farnosti. Od marca tohto roku začala jej úplná rekonštrukcia aj s vybudovaním prístavby vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR v sume 1 046 547,26 EUR. Dnes je budova starej fary najstaršou budovou v obci.

Fotografie zo svätej omše a z požehnania starej fary nájdete na Facebookovej stránke našej farnosti.

29.JÚL
2023
Hodová slávnosť 2023
23. júla sme si pripomenuli patróna nášho chrámu i celej farnosti - sv. Jakuba, apoštola. Svojou návštevou nás poctil J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. O 10:30 slávil svätú omšu za účasti viacerých kňazov dekanátu a aj hojného počtu veriacich z Dolnej Stredy a okolia. Vo svojej homílii vyzdvihol kresÅ¥anské korene Európy, v ktorej žijeme. Zároveň upozornil, aby sme nezabúdali na tieto korene, ale z nich vychádzali a čerpali do svojich životov, no taktiež ich aj bránili a ďalej odovzdávali. Po svätej omši si mohli účastníci uctiÅ¥ vzácne relikvie sv. Jakuba, ktoré sa nachádzajú od roku 2020 v našom kostole.
3.DEC
2022
Pečie celá farnosť

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do adventnej výzvy a tak ukázali svoje dobré srdcia a prejavili solidaritu s chorými a osamotenými ľuďmi v našej farnosti.

A+
A-