25.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

16.OKT
2020

Verejné sv. omše od 15. 10.

napísal Martin Ferenc
Verejné sv. omše od 15. 10.

Od 15. 10. 2020 platí až do odvolania zákaz verejných podujatí, čo sa týka aj bohoslužieb. Dovolené je slávenie sv. omše za účasti maximálne 6 osôb, vrátane kňaza a p. kostolníčky. Aby sa to dalo prakticky uskutočniť, túto možnosť dostane rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slúžená (max. 4 ľudia z rodiny). Úctivo prosím tých, ktorí si dali odslúžiť sv. omšu, aby najneskôr jeden deň dopredu zavolali na moje tel. číslo (0911 111 770) do 15:00, aby sme sa mohli dohodnúť na čase slúženia sv. omše. Ak ma dovtedy nebudete kontaktovať, sv. omša aj s Vaším úmyslom bude obetovaná bez Vašej účasti. Prosím, aby ste si úmysly overovali na nástenke pred kostolom alebo na internetovej stránke našej farnosti. Ostatných povzbudzujem k sledovaniu sv. omší prostredníctvom Tv LUX, Rádia Lumen, či iných online vysielaní.

Ďalšie sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých) sa budú vysluhovať individuálne po osobnom dohovore na už vyššie uvedené tel. číslo. Taktisto sa to týka návštev starších a chorých.

Výnimkou sú pohreby a krsty, ktoré môžu byť slávené verejne. V kostole môže pri týchto obradoch byť na 15 m2 plochy jeden človek. Na náš kostol to znamená 15 ľudí.

Zostávajme duchovne spojení v modlitbe a vyprosujme zdravie a Božie požehnanie pre našu farnosť i všetkých chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, najmä lekárov, zdravotné sestry, zdravotnícky personál. Zdieľať
Diskusia
A+
A-