26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

4.DEC
2021

Individuálna pastorácia

napísal Martin Ferenc
Individuálna pastorácia

Každú nedeľu až do uvoľnenia opatrení je možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v našom kostole v čase od 10:00 do 11:00. Prosím tých, ktorí majú záujem, aby mi najskôr zavolali na tel. číslo 0911 111 770, aby sme sa dohodli na konrétnom čase a tak predišli vytváraniu väčšieho zhromaždenia. Taktiež je možnosť individuálnej sv. spovede kedykoľvek po osobnom dohovore na vyššie uvedenom kontakte. Požehnaný advent. Váš duchovný otec M. Ferenc

 

 Zdieľať
Diskusia
A+
A-