26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

3.DEC
2022

Pečie celá farnosť

napísal Martin Ferenc
Pečie celá farnosť

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do adventnej výzvy a tak ukázali svoje dobré srdcia a prejavili solidaritu s chorými a osamotenými ľuďmi v našej farnosti.

Asi viacerí z Vás si v nedeľu večer zapnú televízor a sledujú reláciu "Pečie celé Slovensko". Ide o naozaj výnimočnú reláciu, kde od iných (najmä na komerčných staniciach) nikto nikoho neuráža, nepoužíva hrubý slovník, neubližuje súperom alebo iným spôsobom nekoná zle. V tejto súťaži si všetci navzájom radia, pomáhajú a dokonca vedia aj držať palce ostatným súťažiacim. Ide o krásny príklad vzájomnej súdržnosti, rešpektovaniu sa, vnášania dobra a pokoja do spoločnosti a mnoho ďalšieho pozitívneho. Povzbudení touto skúsenosťou, no predovšetkým zasiahnutí Kristovou láskou, sa rozhodlo i naše spoločenstvo veriacich zorganizovať akciu "Pečie celá farnosť". Ide o projekt, v ktorom i my môžeme ukázať, že nám na druhých záleží a že ich životné osudy nám nie sú ľahostajné. Možno pre niekoho ide o nepatrný alebo zanedbateľný počin, treba si však uvedomiť, že dobro je vždy dobro a je jedno, či je väčšie alebo menšie. Niekedy aj ten najmenší dobrý skutok má neoceniteľnú silu pre toho, komu sme ho prejavili. Aj Pán Ježiš nás povzdudzuje: "A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." (Mt 10, 42) Advent je cestou k nachádzaniu a prijatiu Krista do svojho života. Každá cesta začína prvým krokom, či už dlhším alebo kratším. Dôležité je vykročiť. Nech i "Pečie celá farnosť" je k tomu dobrou príležitosťou :-)

 

Pečie celá farnosť:

18.12. po sv. omši si zoberiete pripravenú prázdnu krabičku a doma ju potom naplníte dobrotami, ktoré ste napiekli k Vianociam

21.12. v čase od 14:00 do 16:00 prinesiete naplnetú krabičku na faru v Dolnej Strede

22.12. pán farár rozdá tieto krabičky chorým a osamoteným ľuďom v našej farrnosti, ktorých tento deň bude navštevovať

Ak bude viac krabičiek ako chorých, zanesú sa do domova seniorov. Všetkým, ktorí sa zapoja zo srdca ďakujeme.

 Zdieľať
Diskusia
A+
A-