26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

15.AUG
2020

Hodová slávnosť 2020

napísal Martin Ferenc
Hodová slávnosť 2020

V tomto roku sme si opäť pripomenuli výročnú slávnosť patróna nášho chrámu i celej farnosti. Sv. Jakub bol prvý raz v histórii prítomný nielen na obraze, ktorý je umiestnený za hlavným oltárom, ale aj v malej čiastočke z jeho tela - relikvie, ktorú si mohli farníci uctiť a poprosiť o jeho orodovanie do ďalších dní. Na sviatok sv. Jakuba bol hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom vdp. Benjamín Kosnáč, ktorý pred 26 rokmi pôsobil ako kaplán v Seredi a prichádzal i do Dolnej Stredy. V nedeľu sme mali vzácnu návštevu v osobe J. Ex. Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, ktorý je ako každý biskup, nástupcom apoštolov. V homílii nám pripomenul vlastnosti a charakter nášho patróna a povzbudil k ich nasledovaniu. Nech i tieto dni, ktoré sme mohli spoločne prežívať, sú posilnením našej viery v Boha, upevnením sa v láske k nemu a povzbudením nádeje, že sv. Jakub nám pomáha a vyprosuje hojné milosti z neba.Zdieľať
Diskusia
A+
A-